Bidragslisten

Bidragslisten, er en inspirationsliste over Danske hjælpeorganisationer med høj nyttevirkegrad. Mindst 75% af omsætningen går til udviklings -og humanitært arbejde i de fattigste lande af verden.

ac børnehjælpAC Børnehjælp

En selvejende organisation, der støtter og hjælper børn internationalt bl.a. igennem en fadder ordning og via adoption.
Ca. 88% af en donation går til dem der mangler.

adraADRA
En uafhængig interntational nødhjælpsorganisation med over 5.000 ansatte fordelt på over 100 lande. De arbejder med nødhjælpog udvikling.
88% går til direkte støtte, når du vælger at donere igennem Adra.

aitAfrika inTouch
Danske unge sendes bl.a. ud som volontøre, hvor de hjælper med at undervise børn og unge i Afrika.
Der støttes lokalt bl.a.: gadebørn, børnehaver, handicapskoler og hjælp med udvikling af landbrug.
ADRA er en kristen forening og 80% af din støtte går videre til Afrika.

aktion børnehjælpAktion Børnehjælp
Der er fokus på indiens fattigeste gadebørn og Aktion Børnehjælp har siden 1965 hjulpet til i de fattigste slumkvaterer i indien.
Der blev f.eks. sendt mælkepuler til indien i 2010 for en værdi af over 12 millioner (regnskab for 2011 er ikke online endnu)
Du kan bl.a. bidrage som "strikker" hvor du strikker eller hækler tæpper og tøj til børnene eller du kan blive fadder - der er også volontør mulighed, så du selv kan tage afsted og hjælpe fysisk til.
96% af de donnerede beløb blev i 2010 sendt direkte videre.

amnestyAMNESTY international
Der arbejdes strategisk ud fra 6 årige strategiplaner og målet er at alle mennesker kan leve frit efter FNs menneskerettigheds konventioner.
Amnesty har bl.a. en lægegruppe, der arbejder med dokumentation af totur. De tilbyder kursus og foredrag omkring menneskerettigheder og arbejder juridisk med retsforfølgelse af overtrædelser på menneskerettighederne internationalt.

børnefondenBørnefonden
En privat organisation, der arbejder med udvikling og støtte i de fattigste lande i verden.
Der arbejders primært med projekter der forankres i lokalbefolkningen og dermed har fremtidsperspektiver og videre bæredygtighed uden støtte.
85% af sponsorstøtten anvendes til udviklingsarbejdet i børnenes lande.

care danmarkCare Danmark
En organisation, der er en del af 12 selvstændige CARE organisationer rundt om i verden.
Generelt arbejder CARE mest med forebyggende arbejde, så naturkatestrofer lettere kan imødekommes uden så store tab og konsekvenser.
Der arbejdes med udvikling og undervisning i de lande, hvor naturkatestroferne giver store problemer som f.eks. hungersnød.
Frem for at vente på, der opstår hungersnød, bidrager CARE til en udvikling, der netop har til formål tilvejebringe så tipads gode dyrkningsmuligheder, at en hungersnød slet ikke opstår. Klimakatestrofer er fokusfeltet. 85 % ryger videre til de trængende.

CaritasCaritas
Internationalt orienteret humanitær hjælpeorganisation med rødder i den katolske kirke.
Cartas hjælper også i Danmark, hvor der er fokus på socialt udsatte grupper.
84% går direkte til udviklings arbejde og humanitær hjælp.

danAdoptDanAdopt
En humanitær non profit organisation, der hjælper børn via adoption og udviklingsarbejde.
I 2010 fik 177 forskellige børn fra mange lande en ny familie med hjælp fra Caritas.
75% går videre til arbejdet med adoption og udvikling.

Dansk FlygtningehjælpDansk Flygtningehjælp
Et mindre gennemskueligt regnskab, viser at 3,2% benyttes til administration I DANMARK resten af løn og adm. udgifter er medregnet som direkte humanitør hjælp i de lande, hvor udgiften er placeret. Metoden til opgørelse er på mange måder mere rigtig, men dog også mindre gennemskuelig.
De fleste organisationer medtager ikke løn i de støttede udviklingslande som en direkte lønomkostning, da omkostningen også anses for at være en del af hjælpen. Det kunne dog være en stor fordel for alle, hvis der fra politisk side blev gennemtvunget en regnskabspraksis på området.

Dansk Flygtningehjælp er en så stor organisation at beskrivelsen af hjælpen kunne fylde mange sider. Primært er der fokus på flytgninge såvel natinalt som internationalt.

Røde KorsDansk Røde Kors
Viste du,a t det er DAnsk Røde kors, der driver de Danske Asylcentre?
Viste du også at over 20.000 mennesker hjælper frivilligt til med at gøre hverdagen for fattige og nødlidende i hele verden bedre?
Det er bl.a. også Røde kors der har 25 genbrugsbutikker fordelt rundt i Danmark.
10 % bruges i Danmark (f.eks. enlige ældre og førstehjælps kursus)og 12 procent benyttes til administrative formål, resten går ubeskåret til nødhjælp og udvikling i fattige lande. 88% går altså videre til værdigt trængende.

folkekirkens nødhjælpFolkekirkens nødhjælp
Der er fokus på bl.a.: ADIS, hungersnød, katestrofer, minerydning, demokrati m.m.
22 lande modtager hjælp på forskellig vis, som bl.a. kommer fra de 120 genbrugsbutikker folkekirkens nødhjlæp har.
Administrationsprocenten er opgjort til 11 procent, men derudover er der brugt 7% på indsamling og i sidste ende går 78% til udvikling og direkte støtte.

frelsens hærFrelsens Hær
30 menigheder fordelt udover Danmark er samlingspunktet for de mange frivillige og kristne "soldater", der deltager i arbejdet med bl.a. socialt arbejde og hjælp i Danmark samt katestrofehjælp og udviklingsarbejde i de fattigste lande.
Desværre er deres regnskab meget uigennemsigtigt og vi kan ikke direkte se, hvor stor en andel af udgifterne der går til international nødhjælp kontra Dansk hjælp. Løn og administrative udgifter er heller ikke tilgængelige.

ibisIBIS
IBIS arbejder med vejledning, uddannelse og organisering i de Afrikanske lande.
Der kæmpes for en lige ret til udannelse og viden, indflydelse og ressourcer.

Den Danske hjælpefondDen Danske Hjælpefond er en privat fond, der er baseret på frivillige sponsorers hjælp.
Vores vigtigste formål er at hjælpe nogle af de fattigste børn til en bedre fremtid, idet vi betaler deres skolegang på en god privatskole.

Vores logo symboliserer vores mission. Vi arbejder ud fra en langsigtet indsats med fokus på det enkelte barn og vi lægger stor vægt på kontakten mellem det enkelte barn og dets sponsor.